رستوران گشنیز

اصفهان سپاهانشهر ابتدای بلوار غدیر فارابی 3
کباب ها

کوبیده رویال (زعفرانی گوسفندی ،180 گرم )


کوبیده ( مخلوط گوسفندی و گوساله ، 120 گرم)


چنجه (200 گرم)


فیله کباب (200 گرم )


شیشلیک گوسفندی (400 گرم )


برگ ( فیله گوساله ،200 گرم )


بره کباب ( فیله گوسفندی ،200 گرم )


جوجه ها

جوجه با استخوان زعفرانی


سینه بی استخوان


کتف ( زعفرانی یا فلفلی )


ران بی استخوان


بال ( زعفرانی یا فلفلی )


خوراک و خورشت های روز

خوراک مرغ ( ران یا سینه با دورچین سبزیجات )


خورشت مرغ و آلو


منو شب